אפילו את הדברים הפשוטים ביותר אפשר לעשות טוב יותר וחכם יותר