Click & Clean

מגוון המוצרים בסדרת QuikFit כולל גם את מוצרי Click & Clean המבטיחים שניקיון הדשא והגינה יתבצע במהירות. לא רק שהעיצוב הייחודי והחכם של המגרפה והמטאטא מאפשר את ניקוי הגינה במהירות, אלא גם מאפשר את אחסון המוצרים בקלות וכך תוכלו לשמור על המחסן מסודר.

Click & Clean

מגוון המוצרים בסדרת QuikFit כולל גם את מוצרי Click & Clean המבטיחים שניקיון הדשא והגינה יתבצע במהירות. לא רק שהעיצוב הייחודי והחכם של המגרפה והמטאטא מאפשר את ניקוי הגינה במהירות, אלא גם מאפשר את אחסון המוצרים בקלות וכך תוכלו לשמור על המחסן מסודר.