Click & Reach

כולנו יודעים שזה יכול להיות מאתגר לעבוד בזמן שעומדים על סולם. כעת, הודות לסדרת QuikFit Click &Reach אתם יכולים להיות בטוחים. זהו כלי מושלם למשימות במקומות קשים להגעה, כמו ניסור ענפים וניקוז מרזבים. Quikfit מגיע לכל המקומות הבעייתיים כך שאתם לא צריכים להתאמץ.

Click & Reach

כולנו יודעים שזה יכול להיות מאתגר לעבוד בזמן שעומדים על סולם. כעת, הודות לסדרת QuikFit Click &Reach אתם יכולים להיות בטוחים. זהו כלי מושלם למשימות במקומות קשים להגעה, כמו ניסור ענפים וניקוז מרזבים. Quikfit מגיע לכל המקומות הבעייתיים כך שאתם לא צריכים להתאמץ.