Fiskars PowerGear™

Fiskars PowerGear™- היא משפחה מגוונת של כלים הכוללת מזמרה, מספרי ענפים ומספרי גדר חיה הממלאים את מרבית צרכי החיתוך בגינה. המנגנון הגאוני של הכלים אשר מגביר את עוצמת החיתוך בשילוב עם להבי הברזל החדים ואיכותיים, וידיות FiberComp™ קלות המשקל ועמידות לאורך זמן.

Fiskars PowerGear™

Fiskars PowerGear™- היא משפחה מגוונת של כלים הכוללת מזמרה, מספרי ענפים ומספרי גדר חיה הממלאים את מרבית צרכי החיתוך בגינה. המנגנון הגאוני של הכלים אשר מגביר את עוצמת החיתוך בשילוב עם להבי הברזל החדים ואיכותיים, וידיות FiberComp™ קלות המשקל ועמידות לאורך זמן.