Fiskars SmartFit™

אם אתם כבר שולטים באמנות גיזום גדר חיה, עצים ושיחי ורדים, לנו יש את הכלים בשבילכם. סדרת Fiskars SmartFit של כלים טלסקופיים כוללת את מזמרת Fiskars SmartFit המקורית עם מנגנון המאפשר את הרחבת המזמרה וכך ניתן לחתוך ענפים דקים או עבים. בנוסף, סדרת Fiskars SmartFit כוללת כעת גם מספרי ענפים ומספרי גדר חיה עם מנגנון ההרחבה, דבר המאפשר חיתוך קל של ענפים ושיחים גבוהים ונמוכים.

Fiskars SmartFit™

אם אתם כבר שולטים באמנות גיזום גדר חיה, עצים ושיחי ורדים, לנו יש את הכלים בשבילכם. סדרת Fiskars SmartFit של כלים טלסקופיים כוללת את מזמרת Fiskars SmartFit המקורית עם מנגנון המאפשר את הרחבת המזמרה וכך ניתן לחתוך ענפים דקים או עבים. בנוסף, סדרת Fiskars SmartFit כוללת כעת גם מספרי ענפים ומספרי גדר חיה עם מנגנון ההרחבה, דבר המאפשר חיתוך קל של ענפים ושיחים גבוהים ונמוכים.